หนัาแรก
ระบบสารสนเทศ
จำนวนและร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมดสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้
 
 
   
เลือก ปีงบประมาณ : อายุ ถึงอายุ
   
     
 
 
     
 
 

กำลังโหลดข้อมูล....

กำลังโหลดข้อมูล....

ประมวลผลเมื่อ 2023-06-02 05:00:00