หนัาแรก
ระบบสารสนเทศ
จำนวนและร้อยละความครอบคลุมการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 
 
   
เลือก ปีงบประมาณ : อายุ ถึงอายุ
   
     
 
 
     
 
 

กำลังโหลดข้อมูล....

กำลังโหลดข้อมูล....

ประมวลผลเมื่อ 2023-06-02 05:00:00