หนัาแรก
ระบบสารสนเทศ
จำนวนและร้อยละหลังคาเรือนที่มีพิกัดบ้าน
 
   
 
     
 
 

กำลังโหลดข้อมูล....

กำลังโหลดข้อมูล....รหัส ชื่อสถานบริการ จำนวนหลังคาเรือน มีพิกัดถูกต้อง ร้อยละ
09501 รพ.สต.บ้านโคกตก 1,464 1,429 97.61
09502 รพ.สต.บ้านเม๊าะลาแต 749 706 94.26
09503 รพ.สต.เปียน 1,367 1,342 98.17
09504 รพ.สต.บ้านเก่า 583 519 89.02
09505 รพ.สต.บ้านห้วยบอน 911 858 94.18
09506 รพ.สต.บ้านนากัน 800 754 94.25
09507 รพ.สต.บ้านวังโอะ 1,728 1,720 99.54
09508 รพ.สต.บ้านทัพหลวง 1,098 1,060 96.54
09509 รพ.สต.บ้านคูหา 1,287 1,238 96.19
09510 รพ.สต.บ้านน้ำเชี่ยว 712 652 91.57
09511 รพ.สต.บ้านถ้ำตลอด 924 916 99.13
09512 รพ.สต.บ้านบาโหย 1,226 1,101 89.80
09513 รพ.สต.บ้านตาฆอ 983 911 92.68
10630 รพ.สต.สำนักเอาะ 434 423 97.47
10632 รพ.สต.หาดทราย 282 278 98.58
24646 PCU สะบ้าย้อย 1 2,570 2,193 85.33
รวม 17,118 16,100 94.05

ประมวลผลเมื่อ 2023-02-01 05:00:00