หนัาแรก
ระบบสารสนเทศ
จำนวนและร้อยละหลังคาเรือนที่มีพิกัดบ้าน
 
   
 
     
 
 

กำลังโหลดข้อมูล....

กำลังโหลดข้อมูล....รหัส ชื่อสถานบริการ จำนวนหลังคาเรือน มีพิกัดถูกต้อง ร้อยละ
09501 รพ.สต.บ้านโคกตก 1,454 1,429 98.28
09502 รพ.สต.บ้านเม๊าะลาแต 726 706 97.25
09503 รพ.สต.เปียน 1,360 1,342 98.68
09504 รพ.สต.บ้านเก่า 582 519 89.18
09505 รพ.สต.บ้านห้วยบอน 872 858 98.39
09506 รพ.สต.บ้านนากัน 800 754 94.25
09507 รพ.สต.บ้านวังโอะ 1,672 1,666 99.64
09508 รพ.สต.บ้านทัพหลวง 1,092 1,060 97.07
09509 รพ.สต.บ้านคูหา 1,284 1,238 96.42
09510 รพ.สต.บ้านน้ำเชี่ยว 596 573 96.14
09511 รพ.สต.บ้านถ้ำตลอด 921 916 99.46
09512 รพ.สต.บ้านบาโหย 1,225 1,099 89.71
09513 รพ.สต.บ้านตาฆอ 979 911 93.05
10630 รพ.สต.สำนักเอาะ 429 423 98.60
10632 รพ.สต.หาดทราย 281 278 98.93
24646 PCU สะบ้าย้อย 1 2,551 2,193 85.97
รวม 16,824 15,965 94.89

ประมวลผลเมื่อ 2022-07-06 05:00:00